پزیشکی پسپۆڕی ئێسک و شکاوی

Posted in پزیشکی ئێسک و شکاوی

Tagged In Orthopedic,ئێسقان,ئێسک و شکاوی

هاوشێوە

هەڵسەنگاندن بۆ ئەم جێگەیە بکە